Ruilong-gruppen är en internationellt koncern med verksamhet i Sverige och Kina som huvudsakligen arbetar inom de tre affärsområdena konsultation (Bairuilong AB), fastigheter (Ruilong Real Estate AB) och produktförsäljning (Bairuilong ABl).Företagen i Ruilong-gruppen ägs och drivs av Krister Blomberg.
Krister har en bred erfarenhetsgrund av tekniskt ledarskap och projektledning i både lokal och internationell miljö inom allt från stora multinationella bolag till småbolag. Krister har drivit och etablerat verksamheter och bolag i Sverige, Kina och Sydkorea både som anställd och som entreprenör.

Krister fastnade för den kinesiska kulturen efter ett flerårigt boende i Kina, men bor numera i Sverige. 

RUILONG-GRUPPEN

BAIRUILONG AB

org.nr. 556863-2524

Ruilong Real Estate AB

org.nr. 559102-4251